odcisk

Hotel Im Winkel
Otto-Brenner-Straße 156
D - 33604 Bielefeld

Telefon: +49 521 297963
E-mail: hotel.bielefeld@gmail.com
Internet: www.im-winkel-bielefeld.de

Numer podatkowy: xxx / xxxx / xxxx
Właściciel: Patrick Wellhausen

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV): Patrick Wellhausen


zdjęcie kredytów
Na wszystkie zdjęcia Hotelu Im Winkel © Hotel Im Winkel Bielefeld
W przypadku wszystkich zdjęć wyświetlanych na tej stronie powiązane strony są odpowiedzialne za ich operatorów lub BookingSuite jako operator tej strony.


prawo autorskie
Pobieranie lub kopiowanie zawartości tej strony internetowej, a także jej dalsze wykorzystanie może odbywać się wyłącznie w celach osobistych. Powielanie i rozpowszechnianie tych treści wymaga pisemnej zgody "Hotel Im Winkel Bielefeld". Wyraźnie zaznaczamy, że żadna treść tej witryny nie może być używana komercyjnie.


Odpowiedzialność i gwarancja
Wszystkie informacje na tej stronie zostały sprawdzone przez "Hotel Im Winkel Bielefeld", ale nie możemy zagwarantować, że informacje są aktualne, kompletne i wolne od błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treść odnośnych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Wyłączone jest również odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.